Enemmän voimaa yhdessä

Osasto 005 kannanotto


Vastustamme Sähköliiton hallituksen päätöstä hyväksyä kilpailukyky sopimus sellaisenaan. Näin toimiessaan, hallitus on kyseenalaistanut ammattiyhdistysliikkeen perustehtävän, joka on jäsenistön työehtojen valvominen. Periessään jäsenmaksua jäsenistöltä, pitää heidän voida luottaa edunvalvonnan tapahtuvan maksajan edun mukaisesti.

Peruste hyväksyä kilpailukykysopimus syystä, että jäsenistö ajautuisi mahdollisesti työtaistelutilanteeseen ja aiheutuisi taloudellista vahinkoa, on vilpillinen. Hallitus on sen jo nyt toimillaan aiheuttanut ja samalla estänyt jäsenistöltään työehtojen turvaamisen.

Ajankohta, jossa Sähköliiton hallitus vaatii pakkolakiosion poistamista, on pelottavan lähellä sitä hetkeä, jolloin Suomen hallitus/EK ilmoitti luopuneensa kyseisestä osiosta.

Paikallinen sopiminen:

Kohta, jossa Sähköliiton hallitus hyväksyy yleissitovuuden siirrettäväksi paikalliseen sopimiseen, sisältää ainakin yhden ongelman. Sanalla sopiminen tarkoitetaan kahden tai useamman osapuolen kirjallista tai suullista sopimusta, jossa kaikki osapuolet hyväksyvät sopimuksessa esitetyt ehdot. Mikäli joku osapuolista ei hyväksy kaikkia sopimuksessa mainittuja ehtoja, sopimusta ei synny. Paikallisessa sopimisessa tämä siis tarkoittaa paikallista riitaantumista. Tällöin käsitettä ”korpilakko” ei enää ole. Myöskään riskiä sanktioihin ei voi olla. Riitatilanteen eskaloituessa neuvotteluiden jatkosta päätetään, silloin kun se molemmille osapuolille sopii. Tämäkin oikeus kannattaa ottaa huomioon.

Kriisi, jossa yritys ajautuu paikallisen riitaantumisen tilaan, saattaa olla kohtalokas.

Kilpailukykysopimusta on markkinoitu myös vakaussopimuksen nimellä. Kuitenkin edellä mainitut seikat huomioon ottaen, kuvaavampi nimi olisi epävakaussopimus.

Ajatuksia herätellen, Lounais-Hämeen Sähkötyöntekijät ry