Historia

Osasto 005 on yksi Suomen Sähkötyöntekijäin Liiton perustajajäseniä. Osaston toiminnalle olennaisena piirteenä voi pitää puheenjohtajien pitkäksi muodostuneita toimikausia.

Marraskuussa 1955 oikeusministeriö sai vastaanottaa ilmoituksen ja sopimuskirjan, joiden mukaan Forssassa oli perustettu lokakuun 2. päivänä 1955 Lounais-Hämeen Sähkötyöntekijäin Ammattiosasto. Sopimusasiakirjan allekirjoittajina olivat:

Heikki Eriksson

Harry Hellstén

Reino Ihamäki

Onni Kossila

Eero Åberg

Vastaperustetun yhdistyksen puheenjohtajana toimi Onni Kossila ja sihteerinä Harry Hellstén. Lokakuun 30. päivänä 1955 ottivat Suomen sähkötyöntekijät sen ratkaisevan askeleen, jota jo vuosikymmeniä oli harkittu; perustettiin Suomen Sähköalantyöntekijäin Liitto. Tampereella pidetyyn kokoukseen osallistui perustetuista yhdistyksistä ja osastoista 53 edustajaa. Lounais-Hämeen vastaperustetusta ammattiosastosta liittotoimikunnan varajäsenenä toimi Onni Kossila.

Sähkömiehiltä vaadittiin ensimmäisinä toimintavuosina aivan erityistä rohkeutta ja päättäväisyyttä perustaa ja kehittää liittonsa toimintaa, sillä siinä määrin voimakasta vastustus oli jo perustamisvaiheessa jatkuen liiton toiminnan käynnistyttyä. Ovet tuntuivat sulkeutuvan kaikkialla, seikka joka omalta osaltaan kyllä vain lisäsi sähkömiesten taistelutahtoa itsenäisen toiminnan puolesta.

Lisää historiasta kiinnostuneille löytyy Lounais-Hämeen Sähkötyöntekijät ry, osasto 005 historiikistä.