Sähköistys- ja sähköasennusalan tes-neuvottelut alkoivat

3.3.2020

Neuvottelut sähköistys- ja sähköasennusalan uudesta työehtosopimuksesta ovat alkaneet tänään. Voimassa oleva sopimus päättyy tämän kuun lopussa.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen osapuolina ovat Sähköliitto sekä työnantajia edustavat Palvelualojen työnantajat Palta ry ja Sähkötekniset työnantajat STTA ry.

Neuvottelut aloitettiin asuntotuotanto- ja urakkahinnoittelua koskevista pykälistä. Osapuolet ovat käyneet asiaa koskevia keskusteluja eri työryhmissä jo sopimuskauden aikana. Keskustelut jatkuvat työryhmien ajatusten pohjalta, ensin pienemmällä porukalla, sitten isossa pöydässä.

Sähköistys- ja sähköasennusala on toinen Sähköliiton pääsopimusaloista.